ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТУ
On-line


◉ Спосіб отримання

▣ Уважно заповніть всі обов'язкові поля *
«Кредит-Експерт» Додаткова інформація


Соціальні мережі
– не обов'язковоУмови Договору


Я надаю КС право перевіряти надану інформацію та звертатися за інформацією про мій фінансовий стан до третіх осіб, які пов'язані зі мною родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у зв'язку з моїм зверненням про надання позики , відповідно до ст. 9 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», надаю КС, а при зміні кредитора у зобов’язанні – іншим законним кредиторам, свою згоду на збір, зберігання, використання та поширення через всі діючі (ліцензовані) в Україні бюро кредитних історій (надалі - Бюро) інформації про себе, а також інших відомостей, які будуть надані до цього Бюро на підставі укладеного договору, з метою формування та ведення моєї кредитної історії як суб'єкта кредитної історії.

Цим дозволом я також надаю КС, а при зміні кредитора у зобов’язанні - іншим законним кредиторам, свою згоду на отримання з Бюро моєї кредитної історії, на перевірку Бюро інформації, яка внесена мною до цієї анкети позичальника, а також іншої додаткової інформації про мене з державних реєстрів в особі їх уповноважених органів (держателів, розпорядників, адміністраторів) та інших дозволених законом джерел.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю КС «Кредит-Експерт» згоду на обробку моїх персональних даних (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про мене), вказаних в даній анкеті та в договорах, укладених між мною та КС з метою реалізації прав та виконання обов'язків члена КС, передбачених Статутом на термін членства в КС, але не менше, ніж передбачено чинним законодавством України. З правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» ознайомлений

captcha