Розкриття інформації

1.Особа, яка надає фінансові послуги (повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи): 

Читати докладніше далі...

 • Повне найменування: Кредитна спілка "Кредит-Експерт"
 • Місцезнаходження фінансової установи Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, будинок 71-А/1, офіс 306, Код КОАТУУ‎: ‎3210500000;
 • Ідентифікаційний код юридичної особи 36658742;
 • Контактний телефон: – (04595) 5-55-36;
 • Адреса електронної пошти: kredit-ekspert@ukr.net;
 • Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 08301, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Київський шлях, будинок 71-А/1, офіс 306;
 • Особа, яка надає посередницькі послуги: Відсутня.
 • Відомості про державну реєстрацію: Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - Дата запису: 31.08.2009 Номер запису: 13541020000002123 Актуальна інформація за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search ;
 • Інформація щодо включення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.11.2009 №822. Реєстраційний номер 14102416. Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи  КС №903. Дата видачі свідоцтва 12.11.2009 р. Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію;
 • Інформація щодо наявності права на надання відповідної фінансової послуги, ліцензії та дозволи: Ліцензія на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження № 1805 від 04.06.2013 р.) Початок дії ліцензії 04.06.2013 р., переоформлена рішенням Нацкомфінпослуг (Розпорядження №12 від 05.01.2016 р.), актуалізована рішенням Нацкомфінпослуг (розпорядження №162 від 26.01.2017 р.), строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії – діюча. Ліцензія з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 20.04.2017 р., видана Нацкомфінпослуг (розпорядження №1229 від 20.04.2017 р.), строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії – діючаСторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити таку інформацію;
 • Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги: Національний банк України (НБУ) місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240; електронна пошта: nbu@bank.gov.ua,  веб-сайт: www.bank.gov.ua ;
 • відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Власники істотної участі (у тому числі особи, які здійснюють контроль за фінансовою установою) ВІДСУТНІ;
 • відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
 • відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: Відділення КС "Кредит-Експерт" ;
 • відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: Провадження про банкрутство не відкривалося,  процедура санації не застосовувалась;
 • рішення про ліквідацію фінансової установи: Рішення про ліквідацію кредитної спілки не приймалося, в стані ліквідації не перебуває.

 

2. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання, загальна суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат:

 • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

Читати докладніше далі...

Для отримання послуги залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок)

 • вкладник надає до кредитної спілки копії та оригінали (для огляду) наступних документів:
 • паспорт або документ, що його заміняє (документи повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим актам України);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • інформацію про отримання доходів; 
 • інформацію (документи – за наявності) про походження коштів, та/або джерела їх походження.

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається на умовах видачі внеску (вкладу) на депозитний рахунок на першу вимогу (внесок (вклад) на вимогу) або на умовах повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок зі спливом встановленого договором строку (строковий внесок (вклад)) з урахуванням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Доходи у вигляді процентів, які нараховані на суму договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків і військовим збором за ставкою 1,5 відсотка (Підпункт 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 ПКУ та пункт 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). 

 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Читати докладніше далі...

Для отримання послуги надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (кредит) позичальник надає кредитній спілці відповідну заяву. Заява на отримання кредиту повинна містити:

 • інформацію про особу позичальника (дату народження; дані документа, що посвідчує особу; місце реєстрації та місце проживання, номери телефонів, місце роботи, сімейний стан);
 • інформацію щодо кредиту, а саме: сума кредиту, строк користування кредитом, мету отримання кредиту (цільове призначення), запропоноване забезпечення;
 • інформацію про щомісячні доходи позичальника;
 • інформацію про щомісячні доходи позичальника та членів його родини, інформацію про щомісячні витрати позичальника та його родини,  розмір щомісячних платежів за кредитом, призначення кредиту, інформацію щодо наявності заборгованості за кредитами, отриманими у кредитній спілці у пов’язаних та/або асоційованих осіб члена кредитної спілки;
 • згоду позичальника на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

Також позичальник надає до кредитної спілки копії та оригінали (для огляду) наступних документів з дотриманням наступних вимог до їх змісту:

 • паспорт або документ, що його заміняє (документи повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим актам України);  
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • інформацію про доходи; 
 • інформацію про доходи членів родини (у випадку розгляду сукупного сімейного доходу);
 • інформацію про стан виконання зобов’язань за попередніми кредитами (за наявності).
 • інформація з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій.

У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів та інформації, крім перелічених вище.

У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів, крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради.

Читати докладніше далі...

Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом. 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п.3.2.1. Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Кредит-Експерт»

Кредитна спілка надає мікрокредити, які не є споживчими (далі – неспоживчі кредити)

Кредитна спілка не користується послугами кредитних посередників. 

Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні  послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту відсутні.

 

4. Договір про надання фінансових послуг:

Читати докладніше далі...

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг: Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів" та ст. 15 Закону України "Про споживче кредитування" регламентують окремі випадки наявності у клієнта права відмови від договору про надання фінансових послуг, зокрема споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору: Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг") до закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті. Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо супровідних послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі супровідні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо: 1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цієї статті. Покладання сплати будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію споживачем фінансових послуг права на відмову від договору фінансової послуги ЗАБОРОНЕНЕ.

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): Мінімальний строк дії договору про надання фінансової послуги коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 1 МІСЯЦЬ (ВКЛЮЧНО). Мінімальний строк дії договору про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок – 3 МІСЯЦІ (ВКЛЮЧНО).

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій: 

- Договір про надання фінансової послуги залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (договір про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок) Про дострокове розірвання Договору Вкладник зобов’язаний письмово повідомити Спілку не менш ніж за чотирнадцять робочих днів до передбачуваної дати розірвання Договору, шляхом надання до Спілки письмової заяви про дострокове розірвання Договору. разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Вкладника, Спілка нараховує і сплачує Вкладнику проценти у розмірі, що встановлений Спілкою при достроковому розірванні строкового договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на день такої виплати. При цьому, Вкладник доручає Спілці утримати суму надлишково сплачених процентів із суми Вкладу. 

- Договір про надання фінансової послуги надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (кредит). Позичальник має право достроково розірвати договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. Таке дострокове розірвання оформлюється додатковим договором до договору. Договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у випадках, встановлених законом. У разі розірвання договору Позичальник зобов'язаний повернути всю суму кредиту в день підписання додаткового договору про розірвання договору або в день набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування кредитом до моменту його повернення. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково виконати договір (повернути кредит), у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.  Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною. 

Покладання на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції.

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору: Всі зміни та доповнення до договору про надання фінансової послуги оформляються додатковим договором у письмовій формі та вступають в силу після підписання обома Сторонами.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: Можливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором про надання фінансової послуги без письмової згоди споживача фінансової послуги НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА.

Примірні договори про надання фінансових послуг

"Положення про фінансові послуги" КС "Кредит-Експерт".

 

5.Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

Читати докладніше далі...

Скарги споживача фінансових послуг в позасудовому порядку розглядаються:

 •  в порядку передбаченому Законом України "Про звернення громадян" - Правлінням кредитної спілки за місцезнаходженням кредитної спілки. Скарга (звернення) може бути усної чи письмовою. Усна скарга (звернення) викладається споживачами фінансових послуг на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку та записується посадовою особою, що прийняла дзвінок. Телефон для прийому усних скарг (звернень) (04595) 5-55-36, вартість дзвінків – за тарифами операторів. Письмова скарга (звернення) надсилається поштою за місцезнаходженням кредитної спілки або передається споживачем (представником споживача) особисто. Письмова скарга (звернення) також може бути надіслана з використанням мережі Інтернет на електронну пошту: kredit-ekspert@ukr.net. У скарзі (зверненні) має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Скарга (звернення),  оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. Розгляд скарг (звернень) відбувається безоплатно. Скарги (звернення) розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Відповідь за результатами розгляду скарги (звернення) в обов'язковому порядку надається за підписом голови правління або особи, яка виконує його обов'язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у скарзі (зверненні), доводиться до відома заявника в письмовій формі з посиланням на законодавство України і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.;
 • регулятором – Національним банком України (НБУ) місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240; електронна пошта: nbu@bank.gov.ua,  веб-сайт: www.bank.gov.ua
 • Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області місцезнаходження: 08133, Київська область, м. Вишневе, вул. Балукова, 22, телефон: (044) 406-38-13, електронна пошта: gu@dpssko.gov.ua, веб-сайт: http://oblvet.org.ua/

Скарги споживача фінансових послуг в судовому порядку розглядаються:

 • відповідно до ч. 2 ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України Бориспільським міськрайонним судом Київської області місцезнаходження: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях , 72, телефон: (04595) 6-76-19, електронна пошта: inbox@bpm.ko.court.gov.ua, веб-сайт: https://bpm.ko.court.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства:

 • Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні фінансових послуг.

 

6.Права членів кредитної спілки

Читати докладніше далі...

1. Члени кредитної спілки мають право:

 • брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;
 • вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
 • одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту;
 • одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки;
 • одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки;
 • вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому цим Законом та статутом кредитної спілки.

2. Члени кредитної спілки мають також інші права, передбачені законодавством України, статутом та іншими актами кредитної спілки.

Порядок реалізації зазначених прав визначається Законом України "Про кредитні спілки", іншими нормативно-правовими актами та статутом кредитної спілки

7. Інформація щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Читати докладніше далі...

а) інформація про колекторські компанії, що діють у інтересах кредитної спілки при врегулюванні простроченої заборгованості: НА ДАНИЙ ЧАС кредитна спілка НЕ ЗАЛУЧАЄ колекторські компанії до врегулювання простроченої заборгованості.

б) інформація про перелік контактних даних кредитної спілки, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії: В разі залучення колекторської компанії, спожива має право звернутись щодо діяльності такої залученої колекторської компанії до кредитної спілки за поштовою адресою: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 71-а/1, оф. 306 із відповідною скаргою, яку кредитна спілка зобов’язана розглянути та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства.

в) порядок повідомлення кредитної спілки про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник: Споживач повідомляє кредитну спілку про те, що його інтереси представляє уповноважений представник у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України „Про електронні документи та електронний документообіг”, а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про електронну комерцію”).

г) порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю: НА ДАНИЙ ЧАС кредитна спілка НЕ ЗДІЙСНЮЄ відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит.

ґ) умови, за яких кредитна спілка розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості та із здійснення відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю: Кредитна спілка має право розпочинати діяльність із врегулювання простроченої заборгованості та із здійснення відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю із наступного робочого дня з дати ненадходження в повному обсязі або частково платежу, зазначеного у Графіку платежів, що є невід’ємною частиною договору про споживчий кредит.

 

8. Вимоги щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

Читати докладніше далі...

1. Взаємодія кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості може здійснюватися виключно шляхом:

1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов’язковому попередньому узгодженню;
2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора або колекторської компанії, шляхом використання програмного забезпечення або технологій;
3) надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи.

2. Під час першої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у рамках врегулювання простроченої заборгованості кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані повідомити:

1) повне найменування кредитора (у разі якщо взаємодію здійснює новий кредитор або колекторська компанія), своє повне найменування, номер телефону для здійснення зв’язку та адресу (електронну або поштову) для листування;
2) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює взаємодію із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, або ім’я та індекс, за допомогою якого кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія однозначно ідентифікують особу, яка здійснює взаємодію, або зазначення про використання для взаємодії програмного забезпечення або технології, якщо взаємодія здійснюється без залучення працівника кредитодавця, нового кредитора чи колекторської компанії;
3) правову підставу взаємодії;
4) розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), розмір неустойки та інших платежів, що стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит або відповідно до закону. У разі звернення відповідно до договору про споживчий кредит до третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у тому числі до близьких осіб, відповідно до частини шостої цієї статті інформація про розмір простроченої заборгованості повідомляється лише за наявності згоди споживача на передачу інформації про наявність простроченої заборгованості таким особам. Розрахунок розміру простроченої заборгованості для колекторської компанії здійснюється кредитодавцем або новим кредитором.

3. Новий кредитор, колекторська компанія на вимогу споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя зобов’язані протягом п’яти робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості надати документи, що підтверджують інформацію, зазначену у частині другій цієї статті (у тому числі детальний розрахунок простроченої заборгованості та всіх інших платежів по кожному платіжному періоду та підставу їх нарахування), особисто або шляхом направлення листа на адресу (електронну або поштову) такої особи, або в інший визначений договором про споживчий кредит спосіб.
Кредитодавець на вимогу споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя зобов’язаний протягом семи робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості (якщо інший строк не встановлено законом) надати документи, що підтверджують інформацію, зазначену у пункті 4 частини другої цієї статті, особисто або шляхом направлення листа на зазначену в договорі про споживчий кредит адресу (електронну або поштову), або в інший визначений таким договором спосіб.
Новий кредитор, колекторська компанія не має права за власною ініціативою повторно взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем до моменту надання підтвердних документів, передбачених абзацом першим цієї частини. Кредитодавець не має права за власною ініціативою повторно взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем до моменту надання підтвердних документів, передбачених абзацом другим цієї частини.
Для цілей цієї частини моментом надання відповідних підтвердних документів є будь-який із таких:

1) момент отримання кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією підтвердження направлення споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю або майновому поручителю підтвердних документів  у разі направлення таких документів електронною поштою;
2) 23 година 59 хвилин десятого робочого дня з дня направлення кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення, що містило відповідні підтвердні документи, або момент отримання повідомлення про вручення зазначеного поштового відправлення, якщо таке повідомлення отримано кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією раніше зазначеного 10-денного строку.

4. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані здійснювати у встановленому Національним банком України порядку фіксування кожної безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання простроченої заборгованості. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані попередити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, про таке фіксування.
Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані зберігати всі носії інформації, на яких зафіксовано взаємодію із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію (у тому числі за допомогою технічних засобів), протягом трьох років після такої взаємодії.
Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія можуть здійснювати обробку виключно персональних даних споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя або третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, обов’язок з обробки яких покладений на них законом, а також персональних даних, що містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості.
Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється здійснювати обробку персональних даних третіх осіб, у тому числі близьких осіб споживача, які не надали згоди на обробку їхніх даних, а також таких даних про споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію:

1) щодо графіка його роботи;
2) щодо місця та часу відпочинку;
3) щодо поїздок у межах та за межі України;
4) щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;
5) щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах;
6) щодо стану здоров’я;
7) щодо політичних поглядів та релігійних переконань;
8) щодо членства у партіях та громадських об’єднаннях;
9) фото та відеоматеріалів із зображенням споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію (крім випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів для виконання передбачених законодавством обов’язків, а також випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів на підставі письмової згоди споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя або майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію).

5. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, зобов’язані дотримуватися вимог щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).
Кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії, фізичним та юридичним особам, залученим на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється:

1) здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя та/або інших осіб, ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію зазначених осіб, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії стосовно зазначених осіб;
2) вводити споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, в оману щодо:
а) розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, що настануть для споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у разі невиконання умов договору про споживчий кредит;
б) передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального переслідування;
в) належності кредитора, кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії, фізичних та юридичних осіб, залучених на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
3) з власної ініціативи взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні;
4) взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, та/або з їхніми близькими особами більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за їхньою власною ініціативою. Взаємодія за допомогою засобів зв’язку вважається такою, що відбулася, якщо в результаті такої взаємодії особі передано змістовну інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), порядок її погашення, розмір неустойки та інших платежів, що стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит або відповідно до закону;
5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю, третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення;
6) використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, протягом більше 30 хвилин на добу;
7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються споживачу, його близьким особам, представнику, спадкоємцю, поручителю, майновому поручителю або третім особам, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи "виконавчий документ", "рішення про стягнення", "повідомлення про виселення" тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;
8) будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію) про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої споживач надав згоду на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;
9) вимагати від споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит або законом;
10) вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, споживача, його близьких осіб, представника, спадкоємця, поручителя, або погрожувати вчиненням таких дій;
11) вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором про споживчий кредит або законом;
12) за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із споживачем або його близькими особами, якщо споживач письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник;
13) проводити особисті зустрічі із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, без попереднього погодження таких зустрічей відповідною особою;
14) будь-яким чином взаємодіяти з приводу укладеного споживачем договору про споживчий кредит з особами (крім споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя), які не надали згоди на таку взаємодію.

Національний банк України у разі виявлення існування практики врегулювання простроченої заборгованості, що порушує права та законні інтереси споживачів, їх близьких осіб, представників, спадкоємців, поручителів або майнових поручителів, третіх осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, у межах своєї компетенції встановлює додаткові вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)

6. Кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія має право для донесення до споживача інформації про необхідність виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит при врегулюванні простроченої заборгованості взаємодіяти з третіми особами, персональні дані яких передані кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії споживачем у процесі укладення, виконання та припинення договору про споживчий кредит. Обов’язок щодо отримання згоди таких третіх осіб на обробку їхніх персональних даних до передачі таких персональних даних кредитодавцю, новому кредитору, колекторській компанії покладається на споживача.
Форма інформаційного повідомлення, за допомогою якої споживачем здійснюється передача персональних даних третіх осіб при укладенні договору про споживчий кредит, повинна містити повідомлення про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 182 Кримінального кодексу України, за незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб.
Якщо під час першої взаємодії кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії з такою третьою особою вона висловила заборону на здійснення обробки її персональних даних, кредитодавець, новий кредитор, колекторська компанія зобов’язані негайно припинити здійснення такої обробки. У разі якщо врегулювання простроченої заборгованості в інтересах кредитодавця, нового кредитора одночасно здійснюють кілька колекторських компаній, кредитодавець, новий кредитор зобов’язаний невідкладно повідомити про заборону третьої особи на здійснення обробки її персональних даних усім таким колекторським компаніям з метою негайного припинення ними обробки персональних даних зазначеної особи при врегулюванні простроченої заборгованості за таким договором про споживчий кредит.

7. Дії, які від імені кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії вчиняються третіми особами, залученими на договірних засадах кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією до безпосередньої взаємодії із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію при врегулюванні простроченої заборгованості, вважаються вчиненими таким кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією.

8. Забороняється покладати на споживача обов’язок з оплати/компенсації витрат на здійснення врегулювання простроченої заборгованості. Витрати на врегулювання простроченої заборгованості, крім оплати зобов’язань за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаченим статтею 3 цього Закону, здійснюються виключно за рахунок коштів кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії.

9. З ініціативи кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії або третьої особи, яка діє від їхнього імені та/або в їхніх інтересах, не допускається спрямована на повернення простроченої заборгованості взаємодія у спосіб, передбачений пунктом 1 частини першої цієї статті (безпосередня взаємодія), із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, з моменту отримання документів, які свідчать, що така особа:

1) є недієздатною особою або особою, обмеженою в дієздатності;
2) перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я;
3) є особою з інвалідністю І групи;
4) є неповнолітньою особою.

У разі неподання документів, що підтверджують наявність обставин, передбачених цією частиною, їх наявність вважається непідтвердженою.

 

9. Інформація про порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості у договорах про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Читати докладніше далі...

1. Інформація про порядок погашення простроченої заборгованості у договорах про споживчий кредит:

Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку: в першу чергу сплаті підлягають проценти за користування кредитом, а в другу чергу – сума кредиту. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за Договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до Договору

Прострочення сплати кредиту та/або процентів за користування кредитом (згідно Графіка платежів) не зупиняє нарахування процентів протягом строку кредитування, визначеного п. 10.1. Договору, крім випадку прийняття окремого рішення про це Кредитодавцем. У разі порушення строків, передбачених п. 10.1 Договору, Позичальник зобов'язаний сплачувати проценти за користування кредитом щомісяця за процентною ставкою, передбаченою п. 3.2. Договору, не пізніше __ поточного місяця до повної сплати суми кредиту.

Позичальник, який порушив своє зобов'язання щодо повернення кредиту та сплати процентів за Договором, на вимогу Кредитодавця має сплатити Кредитодавцю пеню, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання – простроченої заборгованості за кредитом та нарахованими процентами за кожен день прострочення виконання. Пеня встановлюється у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

За невиконання обов'язків визначених п.5.1.4. Договору, Позичальник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 50 відсотків від суми кредиту, зазначеної в п.1.1. Договору.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань Позичальником на підставі Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за Договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін. У випадку наявності у Кредитора права на одночасне застосування різних видів неустойки, передбачених Договором сукупна сума яких перевищуватиме половину суми, одержаної Позичальником за Договором, зменшення сукупної суми неустойки до половини суми, одержаної Позичальником за Договором здійснюється шляхом відповідного зменшення суми одного з видів неустойки, передбачених пунктами 7.4. та 7.5. Договору за вибором Кредитодавця. 

Позичальник, який прострочив виконання зобов'язання за Договором у відповідності до ст. 625 ЦК України, на вимогу Кредитодавця зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також _________ процентів річних (у розмірі, зазначеному у п.3.2. Договору) від простроченої суми які не є неустойкою в розумінні § 2. Цивільного кодексу України.

2. Інформація про порядок погашення простроченої заборгованості у договорах мікрокредиту:

Погашення кредиту та процентів за користування кредитом відбувається в такому порядку: в першу чергу сплаті підлягають проценти за користування кредитом, а в другу чергу – сума кредиту. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги Кредитодавця у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до Договору.

У випадку прострочення Позичальникомтермінів здійснення платежів, зазначених в п.5.2. Договору, Кредитодавець має право нараховувати та стягувати з Позичальника пеню в розмірі 3% (три відсотки) від заборгованості по сплаті основної суми кредиту за кожний день прострочення платежів та нараховані проценти за користування кредитом, виходячи з фактичного строку користування кредитом, включаючи день погашення.

У випадку неповідомлення Кредитодавця про будь-яку з обставин, зазначених в підпункті 2) пункту 2.4, Позичальник, за вимогою Кредитодавця, зобов'язаний сплатити Кредитодавцеві штраф у розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків від суми кредиту, вказаної в п. 1.1 Договору.

Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань Позичальником на підставі цього Договору, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за цим Договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. У випадку наявності у Кредитора права на одночасне застосування різних видів неустойки, передбачених Договором сукупна сума яких перевищуватиме половину суми, одержаної Позичальником за цим Договором, зменшення сукупної суми неустойки до половини суми, одержаної Позичальником за цим Договором здійснюється шляхом відповідного зменшення суми одного з видів неустойки, передбачених пунктами 7.2. та 7.3. Договору за вибором Кредитодавця. а також достроково повернути суму кредиту, нараховані проценти, пеню та штрафи згідно Договору.

3. Інформація про спосіб погашення простроченої заборгованості у договорах про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

Позичальник проводить погашення кредиту та процентів за користування кредитом у касу Кредитодавця за її місцезнаходженням у відповідні робочі дні та години, або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Кредитодавця.