Інформація споживачу

1.Особа, яка надає фінансові послуги (повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи): 

Читати докладніше далі...

 • Повне найменування: Кредитна спілка "Кредит-Експерт"
 • Місцезнаходження фінансової установи Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, будинок 71-А/1, офіс 306, Код КОАТУУ‎: ‎3210500000;
 • Ідентифікаційний код юридичної особи 36658742;
 • Контактний телефон: – (04595) 5-55-36;
 • Адреса електронної пошти: kredit-ekspert@ukr.net;
 • Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 08301, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Київський шлях, будинок 71-А/1, офіс 306;
 • Особа, яка надає посередницькі послуги: Відсутня.
 • Відомості про державну реєстрацію: Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - Дата запису: 31.08.2009 Номер запису: 13541020000002123 Актуальна інформація за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search ;
 • Інформація щодо включення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.11.2009 №822. Реєстраційний номер 14102416. Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи  КС №903. Дата видачі свідоцтва 12.11.2009 р.;
 • Інформація щодо наявності права на надання відповідної фінансової послуги, ліцензії та дозволи: Ліцензія на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження № 1805 від 04.06.2013 р.) Початок дії ліцензії 04.06.2013 р., переоформлена рішенням Нацкомфінпослуг (Розпорядження №12 від 05.01.2016 р.), актуалізована рішенням Нацкомфінпослуг (розпорядження №162 від 26.01.2017 р.), строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії – діюча.
 • Ліцензія з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 20.04.2017 р., видана Нацкомфінпослуг (розпорядження №1229 від 20.04.2017 р.), строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії – діюча. Актуальна інформацію за посиланням: https://kis.bank.gov.ua/Home/SrchViewLic/20000052173 ;
 • Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги: Національний банк України (НБУ) місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240; електронна пошта: nbu@bank.gov.ua,  веб-сайт: www.bank.gov.ua ;
 • відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою): Власники істотної участі (у тому числі особи, які здійснюють контроль за фінансовою установою) ВІДСУТНІ;
 • відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
 • відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: Відділення КС "Кредит-Експерт" ;
 • відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: Провадження про банкрутство не відкривалося,  процедура санації не застосовувалась;
 • рішення про ліквідацію фінансової установи: Рішення про ліквідацію кредитної спілки не приймалося, в стані ліквідації не перебуває.

 

2. Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання, загальна суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат:

 • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

Читати докладніше далі...

Для отримання послуги залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок)

 • вкладник надає до кредитної спілки копії та оригінали (для огляду) наступних документів:
 • паспорт або документ, що його заміняє (документи повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим актам України);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • інформацію про отримання доходів; 
 • інформацію (документи – за наявності) про походження коштів, та/або джерела їх походження.

Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок укладається на умовах видачі внеску (вкладу) на депозитний рахунок на першу вимогу (внесок (вклад) на вимогу) або на умовах повернення внеску (вкладу) на депозитний рахунок зі спливом встановленого договором строку (строковий внесок (вклад)) з урахуванням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Доходи у вигляді процентів, які нараховані на суму договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків і військовим збором за ставкою 1,5 відсотка (Підпункт 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 ПКУ та пункт 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ). 

 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Читати докладніше далі...

Для отримання послуги надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (кредит) позичальник надає кредитній спілці відповідну заяву. Заява на отримання кредиту повинна містити:

 • інформацію про особу позичальника (дату народження; дані документа, що посвідчує особу; місце реєстрації та місце проживання, номери телефонів, місце роботи, сімейний стан);
 • інформацію щодо кредиту, а саме: сума кредиту, строк користування кредитом, мету отримання кредиту (цільове призначення), запропоноване забезпечення;
 • інформацію про щомісячні доходи позичальника;
 • інформацію про щомісячні доходи позичальника та членів його родини, інформацію про щомісячні витрати позичальника та його родини,  розмір щомісячних платежів за кредитом, призначення кредиту, інформацію щодо наявності заборгованості за кредитами, отриманими у кредитній спілці у пов’язаних та/або асоційованих осіб члена кредитної спілки;
 • згоду позичальника на доступ до інформації, що складає його кредитну історію, та на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій, включене до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, інформації щодо нього та цього кредиту, визначеної ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

Також позичальник надає до кредитної спілки копії та оригінали (для огляду) наступних документів з дотриманням наступних вимог до їх змісту:

 • паспорт або документ, що його заміняє (документи повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим актам України);  
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • інформацію про доходи; 
 • інформацію про доходи членів родини (у випадку розгляду сукупного сімейного доходу);
 • інформацію про стан виконання зобов’язань за попередніми кредитами (за наявності).
 • інформація з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій.

У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів та інформації, крім перелічених вище.

У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів, крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради.

3. Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги

4.Договір про надання фінансових послуг:

Читати докладніше далі...

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг: Відповідно до ст. 525 Цивільного кодексу України Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Ст. 10 Закону України "Про захист прав споживачів" та ст. 15 Закону України "Про споживче кредитування" регламентують окремі випадки наявності у клієнта права відмови від договору про надання фінансових послуг, зокрема споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору: Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому вигляді або у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг") до закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті. Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором про споживчий кредит. Споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий кредит. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо супровідних послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі супровідні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку, визначеному законодавством. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо: 1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); 2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цієї статті. Покладання сплати будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію споживачем фінансових послуг права на відмову від договору фінансової послуги ЗАБОРОНЕНЕ.

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): Мінімальний строк дії договору про надання фінансової послуги НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ.

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій: 

- Договір про надання фінансової послуги залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення (договір про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок) Про дострокове розірвання Договору Вкладник зобов’язаний письмово повідомити Спілку не менш ніж за чотирнадцять робочих днів до передбачуваної дати розірвання Договору, шляхом надання до Спілки письмової заяви про дострокове розірвання Договору. разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Вкладника, Спілка нараховує і сплачує Вкладнику проценти у розмірі, що встановлений Спілкою при достроковому розірванні строкового договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок на день такої виплати. При цьому, Вкладник доручає Спілці утримати суму надлишково сплачених процентів із суми Вкладу. 

- Договір про надання фінансової послуги надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (кредит). Позичальник має право достроково розірвати договір лише за умови дострокового повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом. Таке дострокове розірвання оформлюється додатковим договором до договору. Договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у випадках, встановлених законом. У разі розірвання договору Позичальник зобов'язаний повернути всю суму кредиту в день підписання додаткового договору про розірвання договору або в день набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору та сплатити проценти за весь строк фактичного користування кредитом до моменту його повернення. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково виконати договір (повернути кредит), у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.  Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною. 

Покладання на споживача фінансових послуг сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) споживачем фінансових послуг такого договору, а також забороняється стягувати такі платежі, відшкодування, штрафні санкції.

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору: Всі зміни та доповнення до договору про надання фінансової послуги оформляються додатковим договором у письмовій формі та вступають в силу після підписання обома Сторонами.

д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: Можливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором про надання фінансової послуги без письмової згоди споживача фінансової послуги НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА.

Примірні договори про надання фінансових є додатками до "Положення про фінансові послуги" КС "Кредит-Експерт".

 

5.Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

Читати докладніше далі...

Скарги споживача фінансових послуг в позасудовому порядку розглядаються:

 •  в порядку передбаченому Законом України "Про звернення громадян" - Правлінням кредитної спілки за місцезнаходженням кредитної спілки. Скарга (звернення) може бути усної чи письмовою. Усна скарга (звернення) викладається споживачами фінансових послуг на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку та записується посадовою особою, що прийняла дзвінок. Телефон для прийому усних скарг (звернень) (04595) 5-55-36, вартість дзвінків – за тарифами операторів. Письмова скарга (звернення) надсилається поштою за місцезнаходженням кредитної спілки або передається споживачем (представником споживача) особисто. Письмова скарга (звернення) також може бути надіслана з використанням мережі Інтернет на електронну пошту: kredit-ekspert@ukr.net. У скарзі (зверненні) має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Скарга (звернення),  оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. Розгляд скарг (звернень) відбувається безоплатно. Скарги (звернення) розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Відповідь за результатами розгляду скарги (звернення) в обов'язковому порядку надається за підписом голови правління або особи, яка виконує його обов'язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у скарзі (зверненні), доводиться до відома заявника в письмовій формі з посиланням на законодавство України і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.;
 • регулятором – Національним банком України (НБУ) місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240; електронна пошта: nbu@bank.gov.ua,  веб-сайт: www.bank.gov.ua
 • Головним управлінням Держпродспоживслужби в Київській області місцезнаходження: 08133, Київська область, м. Вишневе, вул. Балукова, 22, телефон: (044) 406-38-13, електронна пошта: gu@dpssko.gov.ua, веб-сайт: http://oblvet.org.ua/

Скарги споживача фінансових послуг в судовому порядку розглядаються:

 • відповідно до ч. 2 ст. 27 Цивільного процесуального кодексу України Бориспільським міськрайонним судом Київської області місцезнаходження: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях , 72, телефон: (04595) 6-76-19, електронна пошта: inbox@bpm.ko.court.gov.ua, веб-сайт: https://bpm.ko.court.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства:

 • Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем при наданні фінансових послуг.

 

6.Права членів кредитної спілки

Читати докладніше далі...

1. Члени кредитної спілки мають право:

 • брати участь в управлінні справами кредитної спілки, обирати та бути обраними до її органів управління;
 • вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
 • одержувати від кредитної спілки кредити та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту;
 • одержувати інформацію про діяльність кредитної спілки, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління кредитної спілки та іншими документами щодо діяльності кредитної спілки;
 • одержувати дохід на свій пайовий внесок, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки;
 • вийти з членів кредитної спілки в порядку, передбаченому цим Законом та статутом кредитної спілки.

2. Члени кредитної спілки мають також інші права, передбачені законодавством України, статутом та іншими актами кредитної спілки.

Порядок реалізації зазначених прав визначається Законом України "Про кредитні спілки", іншими нормативно-правовими актами та статутом кредитної спілки