ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТУ 

Уважно заповніть всі обов'язкові поля * 
Заповніть правильно всі необхідні поля
Заповніть правильно всі необхідні поля
Заповніть правильно всі необхідні поля
Заповніть правильно всі необхідні поля
Заповніть правильно всі необхідні поля
Заповніть правильно всі необхідні поля
Заповніть правильно всі необхідні поля
Заповніть правильно всі необхідні поля
Заповніть правильно всі необхідні поля
Заповніть правильно всі необхідні поля
Заповніть правильно всі необхідні поля
Умови оформлення онлайн-заявки

Я надаю КС право перевіряти надану інформацію та звертатися за інформацією про мій фінансовий стан до третіх осіб, які пов'язані зі мною родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у зв'язку з моїм зверненням про надання позики , відповідно до ст. 9 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», надаю КС, а при зміні кредитора у зобов’язанні – іншим законним кредиторам, свою згоду на збір, зберігання, використання та поширення через всі діючі (ліцензовані) в Україні бюро кредитних історій (надалі - Бюро) інформації про себе, а також інших відомостей, які будуть надані до цього Бюро на підставі укладеного договору, з метою формування та ведення моєї кредитної історії як суб'єкта кредитної історії.

Цим дозволом я також надаю КС, а при зміні кредитора у зобов’язанні - іншим законним кредиторам, свою згоду на отримання з Бюро моєї кредитної історії, на перевірку Бюро інформації, яка внесена мною до цієї анкети позичальника, а також іншої додаткової інформації про мене з державних реєстрів в особі їх уповноважених органів (держателів, розпорядників, адміністраторів) та інших дозволених законом джерел.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю КС «Кредит-Експерт» згоду на обробку моїх персональних даних (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення відомостей про мене), вказаних в даній анкеті та в договорах, укладених між мною та КС з метою реалізації прав та виконання обов'язків члена КС, передбачених Статутом на термін членства в КС, але не менше, ніж передбачено чинним законодавством України. З правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних» ознайомлений